Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden ('Overeenkomst') vormen een wettelijke overeenkomst tussen u ('Gebruiker') en vulkancasinobe.top ('Website').Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

Intellectueel eigendom

De inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's, audio en software, is eigendom van vulkancasinobe.top en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruiker mag de inhoud van de Website niet kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen of op enige andere wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vulkancasinobe.top.

Gebruikersaccounts

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Website, kan het nodig zijn dat Gebruiker een account aanmaakt. Gebruiker moet zorgvuldig omgaan met inloggegevens en is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account. Gebruiker stemt ermee in vulkancasinobe.top onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van het account.

vulkancasinobe.top behoudt zich het recht voor om accounts op elk moment te beëindigen of te blokkeren naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Links naar externe websites

De Website kan links bevatten naar andere websites van derden. Deze links worden alleen voor het gemak van de Gebruiker verstrekt. vulkancasinobe.top heeft geen controle over de inhoud van deze websites van derden en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of wettigheid ervan. Het opnemen van links impliceert geen goedkeuring of associatie met de gelinkte website.

  • Gebruiker stemt ermee in dat het volgen van links naar externe websites op eigen risico is.
  • vulkancasinobe.top is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via externe websites.

Beperking van aansprakelijkheid

De Website en de inhoud ervan worden verstrekt 'as is' en 'zoals beschikbaar', zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. vulkancasinobe.top geeft geen garantie dat de Website vrij zal zijn van fouten, virussen of andere schadelijke componenten.

In geen geval zal vulkancasinobe.top aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website, zelfs als vulkancasinobe.top op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Wijzigingen en beëindiging

vulkancasinobe.top behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren op wijzigingen.

  • Door gebruik te maken van de Website na het plaatsen van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, gaat Gebruiker akkoord met de herziene voorwaarden.
  • vulkancasinobe.top kan de Website op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen.

Voor vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via .